Over mij

Ervaren en aantoonbaar succesvol in het op weg helpen van mensen.

Ervaring, intuïtie en Socrates

Mijn naam is Abel Veenstra. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en ik woon in Zwolle. Mijn beroepscarrière heeft zich grotendeels geconcentreerd op advies, begeleiding en communicatie op het vlak van personeel, organisatie en management. Sinds 2013 heb ik mijn eigen bedrijf. 

Socrates

De citaten op mijn website zullen je vast niet zijn ontgaan. Ze staan er met een reden, want ik ben groot bewonderaar van Socrates en van socratisch coachen.

Mijn kennismaking met Socrates is ongeveer tien jaar geleden ontstaan toen ik een studie filosofie volgde en aan het Filosofisch Café ging deelnemen. Dit heeft me veel inzichten en ideeën gebracht die ik tot op de dag van vandaag inzet in zowel mijn werk als mijn privéleven.  

Naast dat van andere grote wijsgeren als Spinoza en Epictetus maakte ik kennis met het gedachtegoed van Socrates en volgde ik een cursus in de socratische gespreksvoering. Hier gaat het erom dat je door vragen te stellen, voorbeelden te laten geven en samen ervaringen te analyseren, iemand helpt om tot inzicht te komen. Uitgangspunt hierbij is dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken. 

Deze techniek gebruik ik vaak als leidraad. Daarnaast vaar ik ook op kennis, ervaring en intuïtie.

Inspiratie

Proactief

Veranderen

REVIEW

Ik heb het traject als erg waardevol ervaren. De gesprekken en de tools waren on spot en hebben mij inzichten gegeven die ik niet eerder heb gehad. Bedankt.”

- Olivier

Je wordt niet in verwarring gebracht door de dingen zelf, maar door je opvattingen over de dingen

Epictetus (50 tot ca. 130 na Christus)